Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna - metafora zdjęcia systemu nerwowego kobietyTkanka nerwowa ma wciąż nieodkryty potencjał do regeneracji. Dlatego przy wszelkiego rodzaju uszkodzeniach układu nerwowego podejmowana jest intensywna rehabilitacja neurologiczna. Dla uzyskania najlepszych rezultatów w rehabilitacji neurologicznej najważniejszy jest jak najszybszy czas rozpoczęcia ćwiczeń.

Zajmujemy się rehabilitacją następujących jednostek chorobowych:

 • choroba naczyniowa mózgu (udar krwotoczny i niedokrwienny)
 • uraz czaszkowo-mózgowy
 • guz mózgu
 • choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne (choroba Parkinsona, SLA, rdzeniowy zanik mięśni)
 • stwardnienie rozsiane
 • choroby rdzenia kręgowego
 • choroby obwodowego układu nerwowego (polineuropatie, uszkodzenia spotów nerwowych)
 • uszkodzenia nerwów obwodowych (nerwu twarzowego, nerwu strzałkowego wspólnego tzw.”opadająca stopa”, nerwu łokciowego itd.)
 • choroby mięśni
 • choroby układu autonomicznego.

Rehabilitacja neurologiczna opiera się na zestawie następujących ćwiczeń:

 • ćwiczenia rozciągające – poprawiają zakres ruchu, elastyczność mięśni
 • ćwiczenia dynamiczne – poprawiają siłę mięśni i wydolność organizmu
 • ćwiczenia oddechowe – rozluźniają i relaksują
 • ćwiczenia równoważne – poprawiają stabilność i równowagę
 • ćwiczenia koordynacyjne – poprawiają koordynację ruchową