Metoda FITS

Terapia Skoliozy – Leczenie Metodą FITS

Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz (FITS) jest jedną z nielicznych metod rekomendowanych przez Towarzystwo Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Leczenia Skolioz SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment). Celem tej metody jest stabilizacja skoliozy u dzieci oraz zmniejszenie kąta skrzywienia w przypadkach skolioz nieprogresywnych.

Metoda FITS wykorzystywana jest także w prowadzeniu pacjentów z dużymi skoliozami, którzy z różnorakich przyczyn nie będą poddani leczeniu operacyjnemu lub pomocniczo w pracy terapeutycznej poprzedzającej zabiegi ortopedyczne oraz w leczeniu gorsetowym.

Techniki leczenia skoliozy przy pracy z dziećmi

Autorami metody FITS są dr n. med. Marianna Białek oraz fizjoterapeuta, osteopata mgr. Andrzej M’hango. Ich koncepcja w pełni ukształtowała się w 2004 r. i od tamtego czasu wykorzystuje się ją w terapii dzieci z wadami postawy, skoliozami oraz chorobą Scheuermanna.

FITS jest systemem eklektycznym, bazującym na technikach wielu metod fizjoterapeutycznych, które okazały się być przydatnymi w terapii skolioz oraz ćwiczeniach powstałych w toku wieloletniej praktyki dr Białek i mgr. M’hango. Autorzy zaadaptowali różne sposoby działania i dostosowali je do pracy z dziećmi.

Metodę leczenia FITS cechuje:

 • indywidualne podejście do pacjenta,
 • wnikliwe badanie biernego i czynnego ruchu korekcyjnego,
 • nacisk na usuwanie barier mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny,
 • korekcja łuku pierwotnego poprzez dodanie kompensacji czynnościowej z jednoczesną stabilizacją lub korekcją łuku wtórnego,
 • dążenie do budowania i stabilizacji korekcyjnych wzorców ruchowych,
 • uczenie autokorekcji w pozycjach funkcjonalnych i czynnościach dnia codziennego,
 • nauka oddechu derotacyjnego w pozycjach funkcjonalnych,
 • znaczny nacisk na aspekt psychologiczny,
 • nastawienie na edukowanie dzieci i rodziców.

Przebieg terapii leczenia skoliozy

Terapia rozpoczyna się od zapoznania z historią choroby. Wywiadowi z pacjentem lub/i jego opiekunem towarzyszą badania klasyczne oraz prowadzone według koncepcji FITS. Jest to niezmiernie ważny etap terapii, w czasie którego zaczyna się indywidualizować cele i tworzyć plan potrzebny do ich realizacji.

Właściwe zajęcia początkowo służą relaksacji struktur mięśniowo-powieziowych i stawowych, które ograniczają ruch korekcyjny. W kolejnym etapie terapii budowane są prawidłowe wzorce postawy w pozycjach funkcjonalnych, a więc takich, które występują w życiu codziennym. W kolejnych etapach wzorce te ulegają utrwaleniu.

Program ćwiczeń jest każdorazowo indywidualizowany w zależności od skutków i rodzaju występującej skoliozy. Pod uwagę brane są m.in. wielkości kąta skrzywienia, wiek pacjenta oraz tzw. szczegółowy cel terapii – czyli różnicowanie zajęć w celu wykształcenia nowych umiejętności i nawyków.

Specyficzne rodzaje treningu charakterystyczne dla FITS:

 • poizometryczna relaksacja mięśni,
 • tzw. trening krótkiej stopy,
 • stabilizacja dolnego tułowia poprzez działanie na mięsień poprzeczny brzucha,
 • specyficzne ćwiczenia oddechowe (tzw. oddech derotacyjny),
 • ćwiczenia korekcyjne ustawienia barków i łopatek z wykorzystaniem m.in. technik Metody PNF,
 • ćwiczenia równoważne z korekcyjnymi ustawieniami tułowia,
 • ćwiczenia we wzorcach korekcyjnych z użyciem taśmy TheraBand,
 • nauka siedzenia korekcyjnego i chodu z korekcyjnym ustawieniem tułowia.

Akceptacja towarzystwa SOSORT

Zaledwie 7 metod na świecie uzyskało rekomendację Towarzystwa Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Leczenia Skolioz SOSORT. Metoda FITS jest jedną z nich, co oznacza, że najwięksi światowi specjaliści zgodzili się z jej założeniami oraz zaaprobowali techniki zaproponowane przez jej autorów.

Zapewniamy, że specjaliści współpracujący z naszą placówką są osobami posiadającymi wiedzę i umiejętności oraz podejście pedagogiczne potrzebne do pracy z dziećmi. Są oni także uczestnikami szkoleń dotyczących Funkcjonalnej Indywidualnej Terapii Skolioz (FITS).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.