Terapia manualna Plaatsmana

Terapia Manualna wg Koncepcji Plaatsmana’a jest syntezą elementów najpopularniejszych metod terapii manualnej. Wykorzystywana bywa głównie w diagnozowaniu i leczeniu chorób mięśni i stawów, a także dolegliwości o podłożu neurologicznym.

Cechuje ją łączenie różnych technik terapeutycznych, przy zachowaniu zwartego i logicznego systemu diagnozowania. Znaczny nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo, co minimalizuje możliwość pojawienia się komplikacji związanych z zabiegami.

Terapia manualna Plaatsmana jest zgodna z założeniami EBM

Ger Plaatsman (ur. 1960 r.) jest wybitnym holenderskim fizjoterapeutą, który wyspecjalizował się w fizjoterapii sportowej – to właśnie dlatego w centrum jego uwagi znalazła się terapia manualna.
Chcąc podnosić swoje kwalifikacje, dokształcał się, korzystając z pomocy najwybitniejszych przedstawicieli różnych nurtów terapeutycznych. Ukończył m.in. kursy metod: Maitlanda, Cyriax’a, Mulligana i McKenziego.

Jest także absolwentem Międzynarodowego Studium Terapii Manualnej na SOMT w Holandii oraz na Uniwersytecie Brukselskim z certyfikacją IFOMT. Obecnie piastuje funkcje docenta przy uniwersytecie Thim van der Laan.

W toku 30-letniej praktyki Plaatsman zaczął stosować własną koncepcję terapii manualnej, w której wykorzystał założenia Evidence Based Medicine, czyli tzw. medycyny opartej na faktach.
Ujęcie to, nazywane Terapią Manualną wg Plaatsman’a, jest popularyzowane od 1989 r. Ger Plaatsman wyszkolił już 2500 terapeutów w Polsce, Niemczech i Holandii.

Zwalczanie przyczyny bólu

Dopiero trafna ocena sytuacji klinicznej, dostępnych metod leczenia oraz rzetelna wiedza dotycząca najnowszych badań naukowych pozwalają na podjęcie odpowiedniego działania terapeutycznego.

Dlatego, podobnie jak inne nowoczesne metody, Terapia Manualna wg Plaatsman’a skupia się na znalezieniu i możliwym wyeliminowaniu przyczyn bólu. Podejście takie wymagało rozwinięcia systemu diagnostycznego.
W metodzie Plaatsman’a dużą uwagę przywiązuje się zarówno do badania podmiotowego, czyli wywiadu z pacjentem, jak i badania przedmiotowego, które zawiera w sobie szereg testów funkcjonalnych aparatu ruchu.
Wśród najczęściej wykorzystywanych środków terapeutycznych znalazły się: manipulacje stawu i torebki stawowej, techniki neuromobilizacji i techniki stabilizacji: kręgosłupa, kończyn, stawu żuchwowo-skroniowego oraz obwodowego układu nerwowego.

Wiedza z pierwszej ręki

Ger Plaatsman osobiście prowadzi autorskie kursy terapii manualnej – w Polsce są one organizowane od 1994 r. Skorzystało z nich już ponad 1000 rodzimych lekarzy i fizjoterapeutów.

Oznacza to, że przychodząc do naszej placówki trafiają państwo do osoby, która posiada wiedzę z pierwszej ręki, co jest gwarancją skuteczności podejmowanych przez nią działań zgodnych z oryginalnymi założeniami Terapii Manualnej wg Koncepcji Plaatsman’a.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.