Metoda Cyriax

Medycyna Ortopedyczna wg doktora Cyriax’a, nazywana także Metodą Cyriax’a, jest systemem diagnostyczno-terapeutycznym skupiającym się na leczeniu pacjentów z dolegliwościami układu ruchu. Metoda Cyriax odznacza się dużą skutecznością w diagnozowaniu i leczeniu uszkodzeń w obrębie tkanek miękkich.

Z powodzeniem stosuje się ją w przypadkach m.in.: kontuzji mięśni, więzadeł, zapalenia ścięgien i pochewek ścięgnistych, zapalenia stawów oraz urazów kręgosłupa w odcinkach szyjnym, piersiowym i lędźwiowym – bardzo często przy wystąpieniu przemieszczenia krążka międzykręgowego (tzw. przepuklinie dyskowej).

Każdy ból ma swoją przyczynę

Urodzony w Londynie dr James Cyriax (1904-1985) był wybitnym lekarzem internistą i chirurgiem-ortopedą. Stworzony przez siebie system zaczął rozwijać już w latach 20. ubiegłego stulecia, gdy zauważył, że diagnozy stawiane przez jego nauczycieli i przełożonych są bardzo trudne do zweryfikowania i w dużej mierze opierają się jedynie na ogólnej wiedzy i intuicji.

Właśnie wtedy, jako młody lekarz, zaczął wprowadzać nowatorski sposób badania, w którym dużą rolę odgrywały testy funkcjonalne narządów ruchu. Dr Cyriax zaczął wiązać informacje pozyskane podczas wywiadu z pacjentem i badań funkcjonalnych z tzw. „wzorcami klinicznymi”, czyli specyficznymi cechami charakteryzującymi dane zaburzenia lub grupy zaburzeń.
Każdemu z „wzorców klinicznych” została przypisana określona procedura postępowania. Chodziło o to, by leczenie celowało w sposób bezpośredni w struktury objęte stanem chorobowym lub dotknięte urazem. Na przestrzeni lat testy oraz procedury podlegały weryfikacji i były nieustannie udoskonalane, aż wyłonił się z nich zwarty system, któremu nadano nazwę Medycyna Ortopedyczna wg dra Cyriax’a.

Metoda Cyriax – leczenie powinno celować w przyczyny bólu

Doktor James Cyriax uznał, że terapia musi opierać się na bezbłędnej diagnostyce, w innym przypadku podjęte działania mogą być szkodliwe dla zdrowia pacjenta. To właśnie dlatego terapeuci stosujący metodę Cyriax’a nie skupiają się jedynie na pytaniach dotyczących bezpośrednich objawów, ale oceniają ogólny stan zdrowia chorego, jego budowę anatomiczną, nawyki ruchowe oraz przeprowadzając wnikliwe badania funkcjonalne wszystkich struktur w okolicy urazu.

Założenia te przejęły także inne metody stworzone m.in. przez bezpośrednich uczniów dr Cyriax’a: Metoda Maitland, Metoda McKenziego czy Terapia manualna wg Kaltenborna-Evjenth’a.

Dopiero gdy zostanie poznana przyczyna dolegliwości, terapeuta działający wg Metody Cyriax’a rozpoczyna leczenie, stosując wybrane środki terapeutyczne, takie jak np.: głęboki masaż poprzeczny, manipulacje, naciąganie torebki, trakcja czy – jeśli terapeuta jest również lekarzem medycyny – iniekcje dostawowe.

Wiedza potwierdzona certyfikatem

Stosowanie powyższych środków przez osoby nieposiadające odpowiedniego zasobu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych może okazać się niebezpieczne, właśnie dlatego, mając na uwadze dobro pacjentów, Kursy Medycyny Ortopedycznej są kursami podyplomowymi otwartymi jedynie dla lekarzy oraz dyplomowanych fizjoterapeutów, a lista specjalistów, którzy pomyślnie zdali egzaminy końcowe jest opublikowana na stronie Centrum Medycyny Ortopedycznej

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że pracujący w naszej placówce fizjoterapeuci znajdują się w gronie Terapeutów Certyfikowanych, co gwarantuje, że podejmowane przez nich działania są skuteczne i zgodne ze standardami Medycyny Ortopedycznej wg dra Cyriax’a.

If you are overwhelmed with essay writing assignments, and you don’t have time for them You might be thinking of purchasing an essay. Making an online purchase of an essay can assist you in saving time and cost while getting a custom essay written by an experienced writer. Essays written by an expert can help to boost your grades as well as serve as a basis for subsequent writing assignments. The essay essay writing help can make one stand out among fellow students. For more details take a look. This is just a small selection of the many benefits to ordering essays online.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.