Terapia manualna Lewita

Terapia Manualna według prof. Karela Lewita, nazywana także Metodą Lewita, jest systemem diagnostyczno-terapeutycznym stosowanym w celu rehabilitacji kręgosłupa i stawów obwodowych. W toku terapii używa się pasywnych i aktywnych technik mobilizacji i manipulacji. Metoda Lewita została w pełni uznana przez środowisko naukowe i jest najdłużej stosowaną metodą w Polsce.

Terapia manualna Lewita jest używana w leczeniu:

  • bólów kręgosłupa,
  • rwy barkowej,
  • rwy kulszowej,
  • powikłań urazów sportowych,
  • rehabilitacji ofiar wypadków,
  • zawrotów głowy,
  • migren,
  • szumów usznych.

Prof. Lewit – ojciec medycyny manualnej

Profesor Karel Lewit (1916-2014) został okrzyknięty ojcem medycyny manualnej. Dyplom lekarza medycyny zdobył niebawem po zakończeniu II wojny światowej. W 1946 r. uzyskał tytuł doktora. Od samego początku swojej kariery naukowej w centrum jego zainteresowań znalazły się choroby kręgosłupa. Lewit nie tylko budował bazę teoretyczną, ale także czynnie poszukiwał nowych metod leczenia, doskonaląc początkowo techniki trakcji, a następnie używając mobilizacji i manipulacji.

Jego skrupulatność polegająca na rzeczowym opisywaniu swojego postępowania, studiowaniu kolejnych przypadków, a w końcu systematyzowaniu używanych procedur doprowadziła go do stworzenia całościowego systemu zawierającego w sobie sposoby diagnozowania i leczenia chorób kręgosłupa.

Stała współpraca z europejskim środowiskiem medycznym sprawiła, że prof. Lewit nie tylko uczył innych, ale pozyskiwał dla dobra leczonych przez siebie pacjentów najnowocześniejsze i najskuteczniejsze metody i techniki chiropraktyki i osteopatii. Jego otwarte podejście zainspirowało lekarzy i fizjoterapeutów na całym świecie, także w Polsce, gdzie wielokrotnie prowadził konferencje i szkolenia.

Łańcuch czynników, czyli poszukiwanie przyczyny bólu

Integralną częścią Terapii manualnej Lewita jest diagnostyka. Prof. Lewit uważał, że aparat ruchu należy traktować całościowo, poszukując przede wszystkim przyczyn dolegliwości, które nie zawsze są oczywiste, a nierzadko znajdują się na samym końcu łańcucha czynników doprowadzających do wystąpienia bólu kręgosłupa lub danej kończyny. Oznacza to, że pozytywny wynik terapii bywa efektem działań podjętych nie w samym rejonie występowania bólu, ale tam, gdzie występują leżące u jego podstaw patologie.

Dlatego dopiero po wnikliwej analizie danych dostarczonych przez testy kliniczne lekarz lub fizjoterapeuta umiejscawia struktury objęte zaburzeniem, określa stopień ich uszkodzenia i ustala metody postępowania. Następnie pacjent poddawany jest zabiegom terapeutycznym, w których nadrzędną rolę odgrywają bezbolesne i bezpieczne dla pacjenta techniki manipulacji oparte na zasadach neurofizjologii.

Terapia manualna Lewita ma na celu przywrócenie „równowagi” pracy stawów mięśni i struktur nerwowych. Wykorzystywane są zarówno techniki wykonywane przez terapeutę, jak i ćwiczenia, w których stroną aktywną jest pacjent. Chory uczony jest także nowych, prawidłowych wzorców ruchu.

Skorzystaj z pomocy certyfikowanych terapeutów

Zaaprobowany przez środowisko lekarzy i sprawdzony w praktyce system nazywany Terapią Manualną wg prof. Karela Lewita lub po prostu Metodą Lewita miał wpływ na całe pokolenia fizjoterapeutów. W ich gronie znajdują się także przedstawiciele naszej placówki, którzy uczestniczyli w kursach i otrzymali certyfikaty potwierdzające ich wiedzę i umiejętności.

Serdecznie zapraszamy na konsultacje do naszego gabinetu rehabilitacji Warszawa Białołęka Klub New Age Fitness.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.