Dyskopatia

W przypadku dyskopatii, czyli schorzeń krążka międzykręgowego, rehabilitacja powinna następować jak najszybciej. Leczenie fizjoterapeutyczne musi nie tylko być pomocne w uśmierzaniu bólu, ale powinno oddziaływać na przyczyny występowania dolegliwości. W innym przypadku epizody bólowe będą występowały ponownie.

Rehabilitacja Dyskopatii – podstawą skutecznego leczenia jest trafna diagnoza

Dyskopatia, przepuklina jądra miażdżystegoWszelkie działania muszą opierać się na wnikliwej diagnostyce, bez której zabiegi fizjoterapeutyczne mogą nie odnieść zamierzonego skutku. Nowoczesne metody fizjoterapii np.: Metoda McKenziego, Metoda Cyriax’a, czy Plaatsmana’a, dysponują rozwiniętymi technikami diagnostycznymi i stanowią znakomite uzupełnienie lub alternatywę wobec badań radiologicznych, takich jak: rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa.

W zaawansowanych przypadkach, których objawy świadczą o uszkodzeniu układu nerwowego, lekarze i terapeuci decydują o zastosowaniu metod inwazyjnych. Jednak dostępne dane wskazują na to, że blisko 90 proc. dyskopatii można leczyć zachowawczo, korzystając m.in. z terapii manualnej, fizykoterapii i kinezyterapii oraz farmakologii.

Możesz uniknąć operacji i przestać truć się tabletkami

Korzystając z usług rehabilitantów można uniknąć niebezpiecznych następstw operacji, a także zminimalizować występowanie skutków ubocznych przyjmowania leków przeciwbólowych. Wspominając o środkach przeciwbólowych, należy podkreślić, że samo ich przyjmowanie, bez wiedzy specjalisty i w zastępstwie ewentualnego, następującego po konsultacji leczenia, jest działaniem na własną szkodę.

Dyskopatia, której nie objęto leczeniem z pewnością będzie postępowała. Rozwiną się zmiany zwyrodnieniowe, które zaczną obejmować kolejne odcinki kręgosłupa. Oznacza to także, że ból będzie występował częściej i będzie jeszcze dotkliwszy. Następstwem zaniechania leczenia może być kalectwo wiążące się z niemożliwością wykonywania podstawowych czynności niezbędnych do prowadzenia samodzielnej egzystencji.

Rozpocznij walkę z bólem

Przepuklina krążka międzykręgowego objawia się ostrym bólem pleców. Ból ten nierzadko promieniuje na kończyny, doprowadzając do ich drętwienia. Chory ma trudności z poruszaniem się, siedzeniem, a nawet z leżeniem. Często z powodu swoich dolegliwości nie może zasnąć bez użycia środków farmakologicznych.

Dlatego pierwszym celem rehabilitacji w przypadkach dyskopatii jest zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie bólu. Niwelowane jest przemieszczenie krążka międzykręgowego. Następnie fizjoterapeuta stosuje techniki zmniejszające napięcie mięśniowe, co prowadzi do poprawy stanu funkcji ruchowych kręgosłupa.

Podjętą rehabilitację dyskopatii należy kontynuować także po ustąpieniu bólu. Jest to ważne z uwagi na budowanie pozytywnych wzorców ruchowych. Chory musi nie tylko wiedzieć, jakie pozycje i rodzaje ruchu sprzyjają zaognieniu dolegliwości, ale także wypracować sobie odpowiednie odruchy.

Czynna walka z dyskopatią

Pacjent kończący rehabilitację dyskopatii musi być świadomy tego, jakie rodzaje aktywności są dla niego niebezpieczne. Unikanie przeciążania kręgosłupa, zachowanie prawidłowej postawy i stosowanie ćwiczeń korekcyjnych oraz wzmacniających gorset mięśniowy w znacznej mierze może pomóc w uniknięciu nawrotów bólu.

Dobry terapeuta uświadomi i wyedukuje pacjenta na temat mnogości czynników mających wpływ na występowanie dolegliwości. Rehabilitacji nie powinno postrzegać się zatem jedynie jako szeregu zabiegów mających usprawnić aparat ruchu, ponieważ jest ona procesem prowadzącym do pełnego uzdrowienia, którego skutki będą odczuwalne także po okresie stosowania środków terapeutycznych.

Zachęcamy do konsultacji z współpracującymi z naszą placówką specjalistami. Ich wiedza i doświadczenie pomoże Państwu w jak najszybszym powrocie do zdrowia.